สารล่อแมลงวันผลไม้ แบบกระป๋องสเปรย์ ตราขุนแผน

Description

สารล่อแมลงวันผลไม้ แบบกระป๋องสเปรย์ ตราขุนแผน
ขนาดบรรจุ: 400 มิลลิลิตร

ส่วนประกอบที่สำคัญ
กลิ่นธรรมชาติ, ตัวทำละลาย, กาว, สี, สารช่วยฉีดพ่น (propellant)

วิธีการใช้
พ่นใส่แผ่นวัสดุที่เป็นพลาสติก แนะนำว่าควรจะเป็นสีเหลืองจะได้ผลดีกว่า
จากนั้นนำไปแขวนรอบต้นไม้ เมื่อแมลงวันได้กลิ่นจะบินมาติดเอง

Copyright © 2019. All rights reserved.