แร่ธาตุ แคลเซียมคลอไรด์ 74% สำหรับฟาร์มกุ้ง

Description

แร่ธาตุ แคลเซียมคลอไรด์ 74% สำหรับฟาร์มกุ้ง
Calcium Chloride 74% ชนิดเกล็ด
ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม
SKU: 6110616-1288

Copyright © 2019. All rights reserved.