แร่ธาตุ แคลเซียมคลอไรด์ 74% สำหรับฟาร์มกุ้ง

Description

แร่ธาตุ แคลเซียมคลอไรด์ 74% สำหรับฟาร์มกุ้ง
Calcium Chloride 74% ชนิดเกล็ด
ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

แร่ธาตุแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด
แก้ปัญหากุ้งเปลือกนิ่มหลังจากลอกคราบ ช่วยให้เปลือกแข็งเร็ว และเพิ่มน้ำหนักกุ้งก่อนจับ

SKU: 6110616

Copyright © 2019. All rights reserved.