กรดเกลือ Hydrochloric acid 35% บรรจุ 20 กก.

Description

กรดเกลือ 35% บรรจุ 20 กก. ในถังพลาสติก
ชื่อวิทยาศาสตร์‎: ‎Hydrochloric acid (ไฮโดรคลอริค แอซิด)
สูตรเคมี‎: ‎HCl
มอก.: 217-2556

กรดเกลือจัดเป็นกรดแก่
ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นสระ พื้นคอนกรีต บำบัดน้ำ ปรับค่า pH ในสระว่ายน้ำ
รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมหลายภาคส่วน
กรดเกลือเป็นวัตถุอันตราย มีฤทธิ์กัดกร่อนมาก ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

Copyright © 2019. All rights reserved.