คลอรีน 90% ญี่ปุ่น ชนิดผง ตรา Acuchlor ขนาด 20 และ 50 กิโลกรัม

Description

คลอรีน 90% ญี่ปุ่น ชนิดผง ตรา Acuchlor (Acuchlor 90P)
คลอรีน 90% หรืออีกชื่อหนึ่งคือ TCCA (Trichloroisocyanuric acid)
ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม, 50 กิโลกรัม

Acuchlor 90G 90P 90T

สอบถามราคา/สั่งสินค้าได้ที่ Line: @parwelgroup
หากลูกค้าเป็นร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย กรุณาแจ้ง

Acuchlor 90P เป็นคลอรีน 90% ชนิดผง คุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
ละลายน้ำได้ดี มีค่า available chlorine 90% ตามมาตรฐาน
คลอรีน 90% เป็นที่นิยมใช้ในสระว่ายน้ำ เนื่องจากให้ปริมาณคลอรีนต่อน้ำหนักที่สูง

วิธีการใช้งาน
1. ให้เติมคลอรีนลงในสระว่ายน้ำตอนค่ำเมื่อปิดสระแล้ว ห้ามเติมลงในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ
ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมควรให้อยู่ที่ระหว่าง 1-3 ppm (part per million หรือในภาษาไทยคือ หนึ่งส่วนในล้านส่วน)
ปริมาณคลอรีนที่ต้องเติมลงสู่สระว่ายน้ำ (เช่น ขนาด 100 คิว) จะเป็น 100 กรัม หากต้องเติมคลอรีนให้มีค่า 1 ppm
และต้องใส่ 300 กรัม หากต้องการเติมคลอรีนให้มีค่าเพิ่ม 3 ppm
2. หลังจากปิดสระเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ให้ตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนอิสระไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 1 ppm
3. กรณีที่ปริมาณคลอรีนอิสระไม่ถึงหรือเกินเกณฑ์ ให้ปรับปริมาณการใส่คลอรีนในครั้งถัดไป

ACUCHLOR is a high quality brand of trichloroisocyanuric acid which is supplied in three forms. One is a dry, free-flowing powder material readily attack germs in water, and two is a slower-release granules. The other is a tablet form which provide continuous chlorine-feed for swimming pools and industrial process. All types contain 90% available chlorine minimum which is the highest currently.

Applications
TCCA have excellent properties of disinfecting and bleaching. Therefore, they are popularly used as swimming pool sanitizer, bactericide, algaecide, active ingredient in detergent sanitizers, household bleaches, dishwashing compounds, scouring powder and deodorants. They are also used in agriculture, beverage & food processing plants, sewage treatments, wool finishing & fibre bleaching plants and etc.

Safety and handling
Material safety data sheets (MSDS) are available, free upon request.

CAS No.: 87-90-1

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.