สารฆ่าเชื้อ Sodium Chlorite 25%

Description

สารฆ่าเชื้อ Sodium Chlorite ความเข้มข้น 25%
ขนาดบรรจุ: 25 กก.

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line: @parwelgroup

โซเดียมคลอไรท์น้ำ ความเข้มข้น 25% (Sodium Chlorite 25%)
ถูกจัดให้เป็นสารออกซิไดซ์ มักใช้เป็นสารฟอกขาวในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ สารทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ
สามารถใช้ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
หรือเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ได้ที่ความเข้มข้น 0.23%
อีกทั้งสามารถใช้โซเดียมคลอไรท์เพื่อสร้างก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ CIO2 ในระบบฆ่าเชื้อแบบปิดซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสูงด้วยต้นทุนที่ประหยัด

SKU: 6110491-1055
CAS No: 7758-19-2

Copyright © 2019. All rights reserved.