โซเดียมเปอร์คาร์บอเนต ตรา Fuloxy AC

Description

โซเดียมเปอร์คาร์บอเนต (Sodium percarbonate) ตรา Fuloxy AC
ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม บรรจุในถุงกระดาษ

คุณสมบัติ
โซเดียมเปอร์คาร์บอเนต (Sodium percarbonate) ตรา Fuloxy AC เป็นออกซิเจนผง (ออกซิเจนฉุกเฉิน)
นำเข้าจากประเทศอังกฤษ
เมื่อละลายน้ำจะให้ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง
แก้ปัญหากุ้งลอยหัว เหงือกสีชมพู เนื่องจากขาดออกซิเจนในเวลากลางคืน
ให้ออกซิเจนรวดเร็ว กำจัดไนไตรท์ และแอมโมเนีย
เพิ่มค่า D.O. ในน้ำ
ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม รักษาระดับอัลคาไลน์
ละลายหมดไม่มีกาก ปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง

อัตราการใช้
ปรับสภาพน้ำ 1 กก./ไร่ ทุกๆ  วัน
แก้ปัญหาขาดออกซิเจน ใช้ 1-2 กก./ไร่ สาดให้ทั่วบ่อ

CAS No.: 15630-89-4
SKU: 6020040-71

Copyright © 2019. All rights reserved.