สารฟอกเหงือกกุ้ง ตรา MAKE-CLEAR

Description

สารฟอกเหงือกกุ้ง ตรา MAKE-CLEAR
ขนาดบรรจุ: 4 ลิตร, 20 ลิตร

สารฟอกเหงือกกุ้ง ใช้ทำความสะอาดตัวกุ้ง
ลดปัญหาน้ำหนืดโดยไม่มีผลต่อแพลงค์ตอนและจุลินทรีย์

อัตราการใช้
ใช้ MAKE-CLEAR 2 ลิตร ต่อน้ำ 1 ไร่ น้ำลึก 1 เมตร
ผสมน้ำแล้วสาดให้ทั่วบ่อ ใช้เป็นประจำตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนจับกุ้ง
เพื่อป้องกันปัญหาและทำให้คุณภาพน้ำดี ลดปัญหาโรคเหงือกต่างๆ

SKU: 6040401-289 (4 ลิตร), 6040402 (20 ลิตร)

Copyright © 2019. All rights reserved.