คลอรีน 90% เกล็ด ตรา Maxcite ขนาด 50 กิโลกรัม

SKU: 6010069 Category:

Description

คลอรีน 90% เกล็ด ตรา Maxcite
ขนาดบรรจุ: 50 กิโลกรัม

สั่งสินค้าได้ที่ Line: @parwelgroup

Maxcite (แม็กไซต์) เป็นคลอรีน 90% แบบเกล็ด นำเข้าจากประเทศจีน
นิยมใช้กับสระว่ายน้ำ ละลายน้ำได้ดี โดยชนิดเกล็ดจะใช้สะดวกกว่า เนื่องจากไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้

วิธีการใช้งาน
1. ให้เติมคลอรีนลงในสระว่ายน้ำตอนค่ำเมื่อปิดสระแล้ว ห้ามเติมลงในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ
ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมควรให้อยู่ที่ระหว่าง 1-3 ppm (part per million หรือในภาษาไทยคือ หนึ่งส่วนในล้านส่วน)
ปริมาณคลอรีนที่ต้องเติมลงสู่สระว่ายน้ำ (เช่น ขนาด 100 คิว) จะเป็น 100 กรัม หากต้องเติมคลอรีนให้มีค่า 1 ppm
และต้องใส่ 300 กรัม หากต้องการเติมคลอรีนให้มีค่าเพิ่ม 3 ppm
2. หลังจากปิดสระเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ให้ตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนอิสระไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 1 ppm
3. กรณีที่ปริมาณคลอรีนอิสระไม่ถึงหรือเกินเกณฑ์ ให้ปรับปริมาณการใส่คลอรีนในครั้งถัดไป อาจจะพิจารณางดใช้สระเป็นการชั่วคราว

You may also like…

Copyright © 2019. All rights reserved.