สารเร่งตกตะกอน Polyacrylamide (PAM) – Anionic Polymer

SKU: 6030810-1473 Category:

Description

Anionic Polymer หรือโพลิเมอร์ประจุลบ
Codename: Tianfloc A778
โพลิเมอร์แอนไอออน เป็นสารจำพวก Polyacrylamide (PAM)
ลักษณะทางกายภาพคือ เป็นผงเกล็ดสีขาวละเอียด เหมือนน้ำตาลทรายขาว
มีประจุลบ (anionic)
Polyacrylamide ใช้ในการบำบัดน้ำ ทำหน้าที่เป็นตัวที่ช่วยในการตกตะกอน รวมตะกอน หลังจากที่ผ่านขบวนการ Coagulation มาแล้วด้วยสารจับตะกอนโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ Polyaluminum Chloride (PAC)
หากน้ำประปาขุ่น มีสีแดง จำเป็นต้องใช้ Polyacrylamide

อัตราการใช้งาน
หากใช้ในงานผลิตน้ำดื่ม ไม่ควรใช้เกิน 1 ppm (1mg/1L) ตามมาตรฐาน NSF/ANSI/CAN 60

การเตรียมสารละลาย
ให้เตรียมที่ความเข้มข้น 0.01-0.1% (w/w)

Technical Data
CAS No.: 9003-05-8
Appearance: White Powder
Ionic Character: Anionic
Solid Content: at least 88%
Ionization degree: 25-35%
Molecular Weight (104): 1800-2100
Bulk Density: 600-800 kg/m3
pH of 0.5% solution @ room temp: 6-8
UL Viscosity: 6-7 cps
Insoluble w/w%: 0.5 max
Residual Acrylamide: 500 ppm max
Mesh size: 20-80

Copyright © 2019. All rights reserved.