สารเร่งตกตะกอน Polyacrylamide (PAM) – Anionic Polymer

SKU: 6030810-1473 Category:

Description

Anionic Polymer หรือโพลิเมอร์ประจุลบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม

โพลิเมอร์แอนไอออน เป็นสารจำพวก Polyacrylamide (PAM)
ลักษณะทางกายภาพคือ เป็นผงเกล็ดสีขาวละเอียด คล้ายน้ำตาลทรายขาว
มีประจุลบ (anionic)
Polyacrylamide ใช้ในการบำบัดน้ำ ทำหน้าที่เป็นตัวที่ช่วยในการตกตะกอน รวมตะกอน หลังจากที่ผ่านขบวนการ Coagulation มาแล้วด้วยสารจับตะกอนโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ Polyaluminum Chloride (PAC)
หากน้ำประปาขุ่น มีสีแดง จำเป็นต้องใช้ Polyacrylamide

อัตราการใช้งาน
หากใช้ในงานผลิตน้ำดื่ม ไม่ควรใช้เกิน 1 ppm (1mg/1L)

การเตรียมสารละลาย
ให้เตรียมที่ความเข้มข้น 0.01-0.1% (w/w)

Technical Data
CAS No.: 9003-05-8
Appearance: White Powder
Ionic Character: Anionic
Solid Content: at least 88%
Ionization degree: 25-35%
Molecular Weight (104): 1800-2100
Bulk Density: 600-800 kg/m3
pH of 0.5% solution @ room temp: 6-8
UL Viscosity: 6-7 cps
Insoluble w/w%: 0.5 max
Residual Acrylamide: 500 ppm max
Mesh size: 20-80

Copyright © 2019. All rights reserved.