สารเร่งตกตะกอน Polyacrylamide (PAM) – Anionic Polymer

SKU: 6030810-1473 Category:

Description

สารเร่งตกตะกอน Polyacrylamide (PAM) – Anionic Polymer
ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

พอลิเมอร์ สารเร่งการตกตะกอน Anionic Polyacrylamide Powder (Polymer A778)
A778 เป็นสารเร่งตกตะกอน ในรูปพอลิเมอร์ ประจุลบ
ลักษณะเป็นของแข็ง ผงสีขาว เหมือนน้ำตาลทรายขาว
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตกตะกอนของตะกอนน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสีย
การบำบัดตะกอนและการทำให้น้ำเสียกระจ่างใสขึ้น (clarification)
โดยตะกอนจะมีขนาดเล็กลง มีปริมาณน้ำน้อยลง (sludge dewatering)

A778 ควรใช้ควบคู่กับสารจับตะกอน โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC)

CAS No.: 9003-05-8

Copyright © 2019. All rights reserved.