สารจับตะกอน Polyaluminium Chloride (PAC) สีขาว Premium Grade

Description

สารจับตะกอน Polyaluminium Chloride (PAC) สำหรับผลิตน้ำอุปโภคบริโภค น้ำประปาตามบ้านเรือน
ได้รับรองมาตรฐานจาก NSF International
ลักษณะผงสีขาวoff-white ขาวครีม
ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

CAS Number: 1327-41-9

ขอใบเสนอราคา/สั่งสินค้าได้ที่ Line: @parwelgroup (มี @ ข้างหน้า)

📌การใช้งาน Polyaluminium Chloride (PAC) (แพค) 📌
อัตราการใช้งานประมาณ 100 กรัม ต่อน้ำที่ต้องการบำบัด 3000-4000 ลิตร
อย่างไรก็ตามควรทดสอบปริมาณการใช้ก่อนด้วยวิธี jar test

อัตราการใช้สูงสุด ไม่ควรเกิน 200 ppm หรือ 200 กรัม ต่อน้ำ 1000 ลิตร (1 ลูกบาศก์เมตร)
จากข้อมูล NSF/ANSI/CAN 60 กำหนดว่าค่าอะลูมิเนียมในน้ำดื่ม ห้ามเกิน 2 ppm (2 mg/L)

ตอนใช้งาน ให้เตรียมสารละลายความเข้มข้น 10% (10 กรัมต่อน้ำ 90 มิลลิลิตร) หยดสารละลายลงไปในน้ำที่จะนำมาตกตะกอน กวนด้วยความเร็วสูงประมาณ 5 นาที แล้วลดความเร็ว เป็นกวนช้าประมาณ 10-15 นาที หยุดกวนเพื่อให้ตกตะกอน

การตกตะกอนด้วย PAC สภาพน้ำควรมี pH เป็นด่างเล็กน้อย หากน้ำที่นำมาตกตะกอนเป็นกรด ควรปรับสภาพด้วยด่างให้มีสภาพเป็นด่างเล็กน้อย เพื่อให้การทำงานของ PAC มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

หากการตกตะกอนยังไม่ดีพออันเนื่องมาจากตะกอนมีลักษณะค่อนข้างเบาและฟุ้งกระจาย เช่นน้ำมีสีแดงขุ่น จากน้ำป่า จำเป็นที่จะต้องใช้สารจำพวกโพลีเมอร์ที่มีประจุตรงข้ามกับสารจับตะกอนที่ใช้ ซึ่ง PAC มีประจุเป็นบวก จึงต้องใช้ anionic polymer เช่นสาร Polyacrylamide (PAM) ที่มีประจุลบ ช่วยในการรวมตะกอนเพื่อลดปริมาตรของตะกอน
การเตรียมสารละลาย PAM หากมีเครื่องกวนที่มีความเร็วสูง ก็สามารถเตรียมที่ความเข้มข้น 0.1% ได้ หากไม่มีให้เตรียมที่ความเข้มข้น ประมาณ 0.01 % อย่างไรก็ตามควรปรับอัตราการใช้ตามการทดลองจากสภาพน้ำจริง

Copyright © 2019. All rights reserved.