คลอรีน 60% ชนิดเม็ดฟองฟู่ ละลายน้ำดี ตรา Sonet

Description

คลอรีน 60% ชนิดเม็ดฟองฟู่ ละลายน้ำดี ตรา Sonet (โซเนท)
ขนาดบรรจุ: 30 เม็ดต่อกระปุก, 100 เม็ดต่อกระปุก, 1500 เม็ดต่อกล่อง

สนใจสินค้า Line: @parwelgroup

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่ 167/2559

ประโยชน์ 
ฆ่าเชื้อในน้ำใช้ มีลักษณะเป็นเม็ดฟองฟู่ เมื่อละลายน้ำจะให้คลอรีนอิสระที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ
ฆ่าเชื้อในน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้ในการอุปโภคในภาวะฉุกเฉิน และใช้ในปริมาณไม่มาก

อัตราการใช้ 
น้ำที่จะใช้ฆ่าเชื้อด้วย SONET จะต้องใส ผ่านการกรองตะกอนหรือสารอินทรีย์ออก
หากต้องการความเข้มข้นของคลอรีน 5 ppm ให้ใช้จำนวน 1 เม็ด ต่อน้ำ 350 ลิตร
หลังจากละลายในน้ำ 30 นาที จึงนำน้ำนั้นไปใช้

Additional information

ขนาดบรรจุ

30 เม็ด, 100 เม็ด, 1500 เม็ด

Copyright © 2019. All rights reserved.